Gyro Wrap

$7.99

Category:

Gyro slices, Tomato, onion and Tzatziki Sauce